Minireningsverk BioRock markbädd på burk, Bio Cleaner


BIOROCK är ett unikt system från Evergreen Solutions för att behandla avloppsvatten (bad, disk, tvätt samt WC) från fastigheter, vilka saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet

Fördelarna med BIOROCK är många. Den är enkel att installera, billig i drift och slamavskiljaren behöver ej tömmas så ofta. Systemet är certifierat enligt EN 12566-3 och har inget krav på serviceavtal.

BIOROCK finns i olika storlekar och kan, tack vare ett modulsystem, kopplas samman, och på så sätt betjäna ett större antal fastigheter. BIOROCK har ett lock som man kan lyfta på. Detta innebär att man enkelt kan underhålla systemet.


Minireningsverket Evergreen BC - Bio Cleaner

Bio Cleaner används istället för trekammarbrunn och markbädd/infiltration.

Minireningsverket Bio Cleaner är en enkel och robust konstruktion som är enkel att manövrera. Systemet ger låg driftkostnad och du kan själv ta hand om slamtömningen. I och med en bra reningsprocess bildas det inga rötgaser och du slipper dåligt lukt.

Bio Cleaner är certifierad enligt EN 12566-3 och har funnits på marknaden i över 20 år.


Kretsloppsbrunnen BIOP

Biop® är något så unikt som ett kompakt, svenskutvecklat enskilt avlopp, med svensk kvalitet. Det biologiska reningsverket finns för ett eller flerfamiljshushåll och klarar såväl normal- som hög skyddsnivå.

Biop® placeras direkt efter slamavskiljaren (ny eller gammal) och innehåller dels ett biologiskt reningssteg, dels ett fosforsteg.

Den biologiska reningen innehåller syresatta vattenbehållare med s.k. biostavar som utgör grogrund för mikroorganismer, vilka på naturlig väg bryter ner organiskt material. Sista steget i reningen består av ett kombinerat fosfor- och bakteriefilter vars funktion är att motverka övergödning och hygienisera vattnet. Dessutom motverkar filtret dålig lukt.